>> Menu

Referenties

Vacura Ontzorgd
Past bij ondernemers die een accountant willen die zich hoofdzakelijk concentreert op administratieve taken. Jouw administratie, jaarrekening en aangiften worden uiteraard op een jouw passende wijze verzorgd. Daarnaast staan wij graag stil bij jouw doelen voor komend jaar. En net zoals in alle pakketten van Vacura weet je waar je aan toe bent met duidelijke afspraken en een vaste prijs.

Ondernemer over Ontzorgd
“Ik hoef geen toeters en bellen van mijn accountant. Maar die blik vooruit kan ik toch wel erg waarderen. Ik heb mijn doelen nu beter voor ogen. Dat ik daar ongeveer de cijfers bij zie is ook prettig. Hij gaf mij een goede tip mee waarover ik later nog even kan bellen (zonder dat de teller aangaat😊). Fijn dat ik er altijd terecht kan als ik iets heb!”

Vacura Ambitie
Past bij ondernemers die niet alleen ONTZORGD willen worden maar ons ook als partner zien om ambities te verwezenlijken. Naast tussentijdse cijfers is er aandacht voor coaching rondom jouw ondernemersplan. Wij zijn jouw stok achter de deur. Want voordat je het weet slokt de waan van de dag je op en blijft jouw plan liggen.

Ondernemer over Ambitie
“Het klopt dat ik al jaren niet toekom aan de ontwikkeling van mijn bedrijf. Frustrerend vind ik het. Ik kijk er het liefst voor weg. Gelukkig houdt Vacura me nu bij de les. En we maken echt stappen voorwaarts. Ik voel me weer ondernemer!”

Vacura Uitblinken
Past bij ondernemers die bovenop Ambitie grip op het bedrijf en de cijfers willen. Die verder willen kijken dan vandaag en bijvoorbeeld investeringsplannen hebben. Het gaat om ondernemers die geen ja-knikker tegenover zich willen als ze sparren.

Ondernemer over Uitblinken
“Ik barst van de ambitie en ben ook nog eens perfectionist. Een lastige combi, maar niet voor Vacura. Ik voel me enorm gesteund als ik voor uitdagingen sta. Hij zet me weer met beide benen op de grond. Regelmatig doe ik nieuwe inzichten op omdat mijn accountant ideeën aanbrengt uit andere branches. Perfect! Ik ben weer echt met mijn ideeën bezig. Heerlijk!”

https://vacura.nl/wp-content/uploads/2019/03/Algemene-voorwaarden-Vacura.pdf